c=======================================================================

   subroutine slf260(v1c,sh2ot1) 1,1
c   loads self continuum 260k
   parameter (npt=2003)
   common /s260/ v1,v2,dv,s260(npt)
   call sint(v1,v1c,dv,npt,s260,sh2ot1)
   return
   end