c=======================================================================
c

   subroutine slf296(v1c,sh2ot0) 1,1
c   loads self continuum 296k
   parameter (npt=2003)
   common /sh2o/ v1,v2,dv,s296(npt)
   call sint(v1,v1c,dv,npt,s296,sh2ot0)
   return
   end